onsdag 18. mars 2009

SkuddtreningSom en del av miljøtreningen har vi drevet med skuddtrening med valpene. Oppdretteren stilte seg 20-30 meter borte, uten at valpen var klar over at det var noen der ute. Så stiller han seg opp på veien for så å avfyre et skudd( her bruker vi en 9mm startpistol). Rett etter at skuddet er avfyrt og valpen reagere, gir oppdretteren et kalle signal som valpene er preget på fra dem er små. Dette gjør at valpene vil løpe mot oppdretteren og da også der skuddet kom i fra. På denne måten skjer det en betinging mellom skuddet og noe valpen synes er positivt altså oppdretteren.


Caos reagerer ikke første gang skuddet blir avfyrt, han setter seg bare rett ned og jobber. Derfor avfyrer oppdretteren et skudd til for å få Caos oppmerksomhet. Den andre gangen reagerer Caos, og løper rett ut mot skuddet npr oppdretteren kaller - en kjempe fin reaksjon!!! Alle valpene reagerer utmerket, og ingen viser redsel for å løpe ut - veldig lovende!

1 kommentar:

Siri og Cico sa...

Hallo! Det er lov til å bli LITT redd Caos :p Snakk om godtroende hund;)